เรียนดำน้ำ Scuba กับ Unkle Dive

เรียนดำน้ำ

Unkle Dive เปิด สอนดำน้ำ ตั้งแต่หลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่เคย เรียนดำน้ำ มาก่อน โดยเป็นการ เรียนดำน้ำ กรุงเทพ และออกสอบภาคทะเลที่พัทยาหรือแสมสาร ผู้เรียนสามารถเลือกวันเรียนเองได้ สอนดำน้ำ เดี่ยวหรือเป็น กลุ่มเล็ก โดยครูสอนดำน้ำมืออาชีพ ถูกต้องตามมาตรฐานได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติก่อนออกสอบจริง มีครูดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดทริป ทำให้มั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัย

หลักสูตร เรียนดำน้ำ OPEN WATER

อ่านต่อ