อันดามันเหนือ 5-10 APR 2023

Liveaboard Diving Trip (North Andaman route)
[บอน ตาชัย ริเชริว ] 15 dive
During 5-10 April 2023 (วันหยุดจักรี)
โดย เรือ MV Peterpan
BUNK BED 22500
TWIN BED 23500
DOUBLE BED 23500
VIP 28500
Depart : 5 April 2022 [ช่วงเย็น]
Diving Day: 22 – 25 January 2022
Arrival : 10 April 2022 [ช่วงบ่าย]
 
 
Flight Detials:
– ขาไปของวันที่ 5 April 2023 ควรจะถึงสนามบินภูเก็ตช่วง 19:00
– Should arrive Phuket International Airport around 19:00 on 5 April 2023
– ส่วนขากลับ Flight ไหนก็ได้ ช่วงหลังเที่ยงวัน
ของวันที่ 10 April 2023 [เนื่องจากหลังจาก Dive สุดท้าย เราแนะนำให้รออย่างน้อย 18 ชั่วโมงก่อนบินครับ]
– On return, flight should be afternoon on 10 April 2023 (because of 18 Hrs. No Fly Time.)
ราคานี้รวม [include]:
1. ดำน้ำ 15 ไดฟ์ พร้อมถังอากาศ และตะกั่ว + เข็มขัด (15 diving with tank, weight and weight belt)
2. ค่าเรือพักห้องละ 2 ท่าน (accommodation on boat shared room basis 2 persons/room)
3. ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือ (all meals on boat
4. รถรับ-ส่งจาก สนามบินภูเก็ต – ท่าเรือ – สนามบินภูเก็ต)
ไม่รวม [exclude]::
1. ค่าเช่าอุปกรณ์อุปกรณ์ดำน้ำ 500 bath/day (สำหรับท่านที่เช่าอุปกรณ์ จะต้องจองน้ำหนักสำหรับโหลดใต้เครื่องบินด้วย เฉพาะอุปกรณ์ดำน้ำ หนักประมาณ 15 kg.)
Scuba Equipment rental 500 Baht/day (Gearbag weight about 15 kg.)
2. ค่าเข้าอุทยาน คนละ 1000 บาท (Marine Park Fee1000 baht/diver)
3. ไฟฉาย (Diving Torch) 300Baht/day
4. ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (Air Ticket)
5. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Alcohol, Spirit, Beer…)
6. Dive Computer 300Baht/day
เงื่อนไขการจอง และชำระเงิน
มัดจำ 10,000 เมื่อทำรายการจอง
ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง45วัน
การยกเลิก
1. หากท่านยกเลิก ไม่คืนเงินมัดจำ ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. ในกรณี ที่ท่านได้ชำระเงินครบแล้ว ไม่สามารถเดินทางได้
– ถ้ายกเลิกก่อนวันเดินทาง มากกว่า 45 วัน เรายินดีคืนเงินให้ 50%
– ถ้ายกเลิกก่อนวันเดินทาง น้อยกว่า 45 วัน จะไม่คืนเงินให้ ทุกกรณี
ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม
 
Line : @unkledive
ig : @unkledive
Tel : 0841632412 ครูข้าวปั้น, 0981046395 ครูรวี

Scan QR ADD Line มาเป็นหลานลุง